Steg 1
Registrering
Steg 2
Samtykke kundeavtale
Steg 3
Samtykke databehandleravtale